Als bedrijfsrevisor bent u wettelijk verplicht u voor uw burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Om u in staat te stellen deze verplichting in de beste omstandigheden na te komen, heeft het Instituut van de bedrijfsrevisoren (IBR) door bemiddeling van haar verzekeringsmakelaars een collectieve verzekeringspolis burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid onderschreven waartoe alle leden kunnen toetreden.

De NV WILLEMOT treedt, samen met haar Franstalige partner MARSH, op als verzekeringsmakelaar van het IBR.